załóż konto
zaloguj się
największy w Polsce portal społecznościowy dla artystów, entuzjastów i mecenasów sztuki
objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej
FAQ

Jak działa odtwarzacz dzieł na Talent.pl?
Nasz odtwarzacz ładuje się automatycznie wraz z wejściem użytkownika na konkretne dzieło któregoś z artystów dostępnych w portalu.

 

Zapomniałem swojego hasła, jak mogę je odzyskać?
Trzeba wybrać przycisk "Przypomnij hasło" znajdujący się po prawej stronie na głównej stronie portalu i postępować jak wskazane.

 

REJESTRACJA NA TALENT.PL


Po co rejestrować się na Talent.pl?
By móc oglądać dzieła wspaniałych twórców (artystów) z czternastu kategorii (muzyka i śpiew; taniec; film i animacja; aktorstwo; fotografia; malarstwo, rysunek, grafika; rzeźba; rzemiosło artystyczne; wzornictwo przemysłowe; poezja i proza; wizaż; architektura; modeling; oraz scenariusze); by móc umieszczać swoje dzieła z jakiegokolwiek powodu; by zostać zauważonym przez innych internautów, w tym przyszłych pracodawców; by zrobić karierę artystyczną; by zarabiać na swoich dziełach; by zostać mecenasem sztuki sponsorując innych twórców (artystów); by przeżyć wspaniałe chwile; oraz by wygrywać dużo nagród.


Jak się zarejestrować w Talent.pl?
Na środku na górze na głównej stronie portalu należy wybrać przycisk "Rejestracja" i postępować jak wskazane.


Czy są jakieś warunki wiekowe i narodowościowe, by móc się zarejestrować w Talent.pl?
Nie, jednak trzeba być osobą pełnoletnią by dokonywać niektórych czynności, bądź posiadać zgodę rodzica / opiekuna prawnego w przedmiotowej sprawie.


Czy można się zarejestrować nie umieszczając ani nie obejmując mecenatem dzieła?
Tak jak najbardziej.


Czy osoba niepełnoletnia może zarabiać na swoich dziełach?
Tak, tylko w tym wypadku muszą posiadać zgodę rodzica / opiekuna prawnego.


Co, jeśli ktoś nie ma konta?
W tym celu musi się skontaktować z administratorem na kontakt@talent.pl.

Czy dane osobiste zarejestrowanych użytkowników pozostają poufne?
Tak, służą by portal lepiej poznał swoich użytkowników i mógł im oferować to, czego potrzebują. Dane te nie zostaną w żadnym czasie przekazane osobom trzecim.
Jeśli użytkownik zgodzi się otrzymywać od Talent.pl newsletter, zgadza się na otrzymywanie ofert od portalu oraz jego partnerzy otrzymują w tych samych celach jego adres e-mail.
Można dostać się do swoich danych osobistych i je modyfikować w każdym czasie (dotyczy wyłącznie użytkowników zarejestrowanych) wybierając po zalogowaniu si
na górze po lewej stronie przycisk "Mój profil" i postępując jak wskazane.


Czym jest mój profil?
Zawiera dane osobowe użytkownika, zawiera zbiór dzieł i możliwość ich dodawania, informacje dotyczące mecenatu (objęcie mecenatu nad dziełami, oraz swoje dzieła, które zostały przez innego użytkownika objęte mecenatem), informacja o innych użytkownikach, którzy odwiedzili twój profil, dostęp do wewnętrznej poczty portalu, oraz dostęp do swoich znajomych w portalu, opis szczegółowy profilu:
- dzieła (profil własny i zewnętrzny): zbiór swoich bądź czyiś dzieł,
- mecenat (profil własny i zewnętrzny): własne dzieła objęte mecenatem i cudze dzieła objęte przez danego użytkownika mecenatem,

- wydarzenia (profil własny i zewnętrzny): opis czyiś bądź własnych wydarzeń,
- ulubieni (profil własny i zewnętrzny): ulubieni twórcy,
- blogi (profil własny): własne blogi,
- znajomi (profil własny i zewnętrzny): własny bądź cudzy znajomi, 
- galeria (profil własny i zewnętrzny): zdjęcia prywatne,
- moja kolekcja (profil własny i zewnętrzny): czyjeś ulubione dzieła,
- o mnie (profil własny i zewnętrzny): opis o sobie
- kontakt (profil własny i zewnętrzny): swój udostępniony kontakt
- wiadomości (profil własny): wiadomości otrzymywane pocztą wewnętrzną talent.pl,
- osiągnięcia (profil własny i zewnętrzny): swoje lub czyjeś osiągnięcia. 


Dlaczego warto otrzymywać newsletter?
Portal informuje w nich o nowych artystach (dziełach), o wydarzeniach związanych z portalem i artystach, o nowościach w portalu, o nowych opcjach i funkcjonalnościach, o przyszłych działaniach, o przedsięwzięciach portalu, o konkursach i o wielu innych rzeczach.
Newsletter pozwala też użytkownikom Talent.pl pozostawać ze sobą w kontakcie i tworzyć prawdziwą wspólnotę ludzi wrażliwych na sztukę.

 

CZYM JEST TALENT.PL?


W skrócie, czym jest TALENT.PL?
Talent.pl jest Miejscem Odkrywania Talentów, zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2011 r. Ostatecznie talent.pl otrzymał honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej.
Talent.pl to pierwszy w Polsce portal internetowy umożliwiający osobom utalentowanym w 13 określonych kategoriach (muzyka i śpiew; taniec; film i animacja; aktorstwo; fotografia; malarstwo, rysunek, grafika; rzeźba; rzemiosło artystyczne; wzornictwo przemysłowe; poezja i proza; wizaż; architektura; modeling; oraz scenariusze) zaprezentowania się wszystkim użytkownikom internetu, w postaci stworzonych przez siebie dzieł audio, wideo, zdjęć lub audio-wideo. Talent.pl to ponad 50 podkategorii związanych z powyższymi kategoriami artystycznymi.
Fanpage talent.pl na facebooku (facebook.com/talentpl) cieszy się ogromnym zainteresowaniem i różnicuje treść, by i młodzi i dojrzalsi użytkownicy znaleźli coś dla siebie.
Wersja angielska talent.pl cieszy się coraz większą popularnością i przyciąga polonię z całego świata, jak i zagranicznych twórców (www.talentpl.com, www.talent-world.com).
Wszystkie dzieła oglądajcie na talentpl.tv.


Artysta (Twórca)
Jest to zarejestrowany użytkownik portalu, który umieścił (uploadował) w nim choć jedne swoje dzieło audio, wideo lub audio-wideo.

Mecenas
Jest to zarejestrowany użytkownik portalu, który postanowił się zaprezentować lub promować wspierając swoich ulubionych twórców (artystów) w portalu. Wpłacając na dzieło/dzieła, użytkownik otrzymuje oficjalne miano „Mecenasa sztuki” w swoim profilu, oraz jest uczestnikiem rankingu na podstronie „Mecenasi talent.pl”.
Minimalna wpłata Mecenasa stanowi 100 (sto) zł.


Dlaczego warto umieszczać swoje dzieła na Talent.pl?
Umieszczenie swojego/swoich dzieł na talent.pl skutkuje rozpoczęciem promocji artysty przez portal. Pozwala w szczególności: zaprezentować się przedmiotowej osobie w portalu innym internautom; znalezienie przyszłego pracodawcy, który zatrudni bądź będzie ze wspomnianym użytkownikiem zawodowo współpracował; poznanie innych utalentowanych ludzi w najróżniejszych celach np. prywatnych lub zawodowych; sprzedawać bądź kupować dzieła; współzawodniczyć w rankingach z podobnymi do siebie użytkownikami; uczestniczenia w konkursach; inne...


Jakie są dopuszczalne formaty plików dla dzieł na Talent.pl?
W szczególności: .mp3, .wma, .waw, .mpg, .mov, .avi, .mp4, .wmv, .gif, .jpg, .png, .flv, .f4v.


Dlaczego warto obejmować mecenatem cudze dzieła?
Objęcie mecenatem dzieł pozwala w szczególności na: wpłacaniu pieniędzy na swoich ulubionych twórców ( artystów), by z jednej strony ich uwidocznić, z drugiej zaś by zaprezentować siebie promując się jako Mecenas sztuki; uczestniczenia w rankingu mecenasów i awansowaniu w hierarchii portalu; bycia widocznym w portalu; wygrywania ciekawych nagród w konkursach dedykowanych mecenasom; nawiązania ciekawych kontaktów w portalu talent.pl, itd.


Dlaczego warto wykupić konto płatne?
Konta płatne rozszerzają zakres promocji zarejestrowanych użytkowników w portalu. Szczegółowo, rodzaje kont Talent.pl opisane są poniżej w „Rodzaje kont na talent.pl”.


Na czym polega wewnętrzna poczta Talent.pl?
Umożliwia użytkownikom portalu w szczególności: poznanie nowych osób; nawiązanie między sobą kontaktu i współpracy; wymiany swoich danych kontaktowych; otrzymywanie informacji dotyczących artystów, portalu, zmian w portalu talent.pl, informacji o organizowanych przez portal przedsięwzięciach; informacji o podpisaniu przez artystów portalu umów z nowymi pracodawcami znalezionymi przez talent.pl; oraz otrzymywanie informacji o różnych konkursach, w tym promujących artystów talent.pl.


Dlaczego warto mieć własny profil na talent.pl?
Własny profil artysty jest jego prywatną przestrzenią w portalu, w której skupia swoją twórczość, informacje o sobie, informacje o ewentualnych mecenatach, wydarzeniach, osiągnięciach, i innych zdarzeniach mających dla niego znaczeniecie. 
Użytkownik może podawać unikalny adres www swojego profilu, chcąc np. promować swoją twórczość.


Czy tracę autorskie prawa majątkowe do dzieł zamieszczanych na talent.pl?
W żadnym razie nie.
W prawie polskim nie ma właściwie dostosowanych przepisów, które by jednoznacznie wskazywały jak powinien wyglądać zapis w regulaminie portalu www tak, by z jednej strony móc zamieszczać Dzieła, z drugiej zaś, by Twórczość ta należała od początku do Twórcy.
Polskie orzecznictwo wskazuje, że akceptacja regulaminu nie jest w przypadku praw autorskich wystarczająca do właściwego przeniesienia autorskich praw majątkowych i potrzebne jest podpisanie osobnej umowy.
Na talent.pl użytkownik udziela wyłącznie niewyłącznej licencji do dzieł/a portalowi.
Wszystko powyżej, by podkreślić, że w żadnym razie talent.pl nie staje się właścicielem dzieł swoich użytkowników, nabywa jedynie prawo do ich niewyłącznego prezentowania i promocji.

Rodzaje kont w Talent.pl:
Konto Srebrne – bezpłatne konto co do zasady umożliwia swobodne poruszanie się po portalu talent.pl, czyli w szczególności oglądanie i zamieszczanie dzieł, uczestnictwo w głosowaniach i konkursach niezastrzeżonych dla użytkowników płatnych kont, odbieranie i wysyłanie wiadomości w systemie pocztowym portalu, oraz korzystanie z opcji profilowych.

Konto Złote
- za 1 miesiąc: płatne smsem/przelewem/kartą – 4,92,- zł brutto,
- za 3 miesiące: płatne smsem/przelewem/kartą – 11,07,- zł brutto,
- za 6 miesięcy: płatne smsem/przelewem/kartą – 23,37,- zł brutto,

Oferuje usługi zawarte w koncie Srebrnym, oraz dodatkowo umożliwia: bezpłatnie wyróżniać swoje dzieła na głównej stronie portalu w boksie "Konta Złote" przez 15 dni od momentu ich umieszczenia, umieszczanie profilu użytkownika w codwutygodniowym newsletterze talent.pl, automatyczne wzięcie udziału w losowaniu Twórcy dnia, oraz dodanie profilu użytkownika na podstronę „Konta złote” dostępnej w menu w polu "Użytkownicy".
 

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

 
Jak działa konkurs Qadrans Qltury-Talent.pl?
Jeden raz w miesiącu odbywa się wyłonienie zwycięzcy konkursu Qadrans Qltury-talent.pl (wybiera wspólnie Qadrans Qltury i talent.pl).
Każdy spośród użytkowników, którzy chcą promować swoją twórczość na talent.pl przy pomocy TVP WARSZAWA (i w internecie na warszawa.tvp.pl) w programie Qadrans Qltury może przystąpić do konkursu zgłoszając jedno swoje dzieło.
By wystartować w konkursie trzeba wybrać (można co miesiąc) 1 swoje dzieło i je zgłosić do końca danego miesiąca (w otwieranym menu w swoim profilu podstrona "Dzieła" klikając w otwieranym menu "Zgłoś do Qadrans Qltury").
Linki do programów Qadrans Qltury - talent.pl zamieszczane są na talent.pl (podstrona "Media o nas"), pocztą wewnętrzną talent.pl, na facebook.com/talentpl.

Osoba zainteresowana promowaniem swojej twórzości w ramach konkursu musi:
- być zarejestrowana na talent.pl,
- zalogować się na talent.pl,
- wejść do swojego profilu podstrona "Dzieła" na swoje dzieło, które chce wystawić do konkursu,
- kliknąć przycisk "zgłoś do programu Qadrans Qltury" w otwieranym menu i czekać na ogłoszenie zwycięzcy (na talent.pl i na facebook.com/talentpl).
O zwycięzcy mówi się w programie eksponując wygrane dzieło, oraz resztę jego twórczości.
By zwiększyć swoje szanse uzupełnić swój opis w profilu (część „O mnie”) na talent.pl.

 

DODATKOWE PROMOCYJNE USŁUGI PŁATNE


Co jeszcze oferuje talent.pl w celu promocji twórczości użytkowników?
Talent.pl zaprasza na zapoznanie się z ofertą talent.pl (dostępnej na podstronie „Reklama”) oferującej poza standardowymi formami reklamowymi następujące usługi promocyjne:
- wykupienie modułów kwadracikowych (kafelkowych) na stronie głównej talent.pl,
- box „Twórca dnia”,
- ogłoszenia (tablica ogłoszeń),
- wyróżnianie dzieł,
- reklama w newsletterze.

Szczegóły powyższych usług zamieszczone są także w miejscach, w których na portalu są one dostępne.

 

INNE ZAGADNIENIA


A co w razie sporu o własność dzieła?
Talent.pl nie posiada praw/uprawnień do rozstrzygania sporów między użytkownikami, dotyczących w szczególności własności dzieł na nim zamieszczanych. Każdy zarejestrowany użytkownik talent.pl akceptuje regulamin, tym samym stwierdza, że jest właścicielem dzieł(a), które zamieszcza.
Rolą talent.pl jest dbanie w szczególności o to, by nie pojawiały się na nim dzieła, do których zamieszczający je użytkownicy nie posiadają praw, jednak nie może też arbitralnie bądź na podstawie niejednoznacznych dowodów (np. rozmowy użytkowników na talent.pl, opisy własne w e-mailu itp.) podejmować dalszych kroków. Talent.pl nie jest w takich sporach stroną a są nimi wyłącznie użytkownicy.
W razie ciągnącego się konfliktu między użytkownikami w sprawie własności dzieła, muszą oni wpierw rozstrzygnąć spór (bez udziału talent.pl) a potem poinformować talent.pl o jego rozstrzygnięciu, przesyłając na kontakt@talent.pl dowody świadczące jednoznacznie o własności dzieła, w szczególności skan aktu notarialnego, w którym jest zapisane kto zgłosił i do kogo dzieło (a) należy (ą) bądź prawomocne orzeczenie sądu w przedmiotowej sprawie, bądź jeszcze inny dokument stwierdzający jednoznacznie własność dzieła. Wtedy talent.pl postąpi zgodnie z treścią otrzymanego dokumentu (np. orzeczenia sądu).
W razie trwającego sporu, zastosowanie tu znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Bez powyższych dowodów (jednoznacznych, ostatecznych) talent.pl nie jest władny podjąć dalszych działań.

 Czy można zamieszczać cudzą twórczość np. "covery"?
Nie, na talent.pl zamieszczać można wyłącznie twórczość własną z uwzględnieniem pewnych wyjątków, w szczególności dopuszczalne są dzieła muzyki poważnej, operowej, baletowej (i wszelkiej podobnej), standardy jazzowe i bluesowe, wykonywane przez użytkowników talent.pl, zamieszczanie własnych miksów muzycznych opartych na cudzych utworach, czyjeś utwory w wersji instrumentalnej, repliki obrazów, wykorzystanie cudzych wzorów w rzemiośle artystycznym itd.
Zaostrzenia dotyczą przede wszystkim kategorii Muzyka i śpiew.
Wyjątkiem są covery trwające maksymalnie 30 sekund, są one dopuszczalne. 

 Jak założyć bloga?
W celu założenia bloga wyślij e-mail na adres kontakt@talent.pl podając swój nick i tytuł bloga. Wiadomość o utworzeniu bloga zostanie wysłana w e-mailu zwrotnym.

Czym jest galeria zdjęć?
Miejscem, w którym każdy zarejestrowany użytkownik może zamieszczać swoje prywatne i związane z pracą/życem artystycznym zdjęcia i dzielić się nimi ze społecznością talent.pl.

Jak czatować z innym użytkownikiem?
Nic prostszego, wystarczy się zalogować, wejść do swojego profilu na podstronę "Znajomi" i kliknąć "Porozmawiaj".

Dlaczego nie zawsze są akceptowane moje dzieła w kategorii Poezja i proza?
Niekiedy jest tak, że kopiując tekst dzieła i wysyłając go na talent.pl, nie widzimy go później w portalu, co zrobić? Nie tylko na talent.pl ale w ogóle na wszelakich portalach często jest tak, że skopiowany tekst nie kopiuje się właściwie (np. z ms worda) i co wtedy? Trzeba tekst wpierw skopiowac do notatnika (wordpad) i z niego ponownie skopiować go na talent.pl. 
Nie wolno też zamieszczać w powyższej kategorii obrazów, wyłącznie tekst. Wyjątkowo obrazy obok tekstu są w kategorii "Poezja i proza" akceptowane. 

Co daje mecenat na talent.pl?
Z uwagi na charakter społecznościowy talent.pl uruchomiona została opcja dla miłośników sztuki tzn. każdy zarejestrowany użytkownik talent.pl może wpłacić na swoje ulubione dzieło/a (mecenas sztuki) dowolną kwotę pieniężną (nie mniejszą niż 100 zł), która przekazana zostanie niezwłocznie twórcy dzieła np. w celu dalszego jego rozwoju. 
Dzieło oznaczone będzie wstążką "objęte mecenatem" i znaleźć je będzie można w górnym menu  "Dzieła" na podstronie "Objęte mecenatem".

Mecenasi znajdą w swoim profilu oznaczenie "Mecenas sztuki" i będą się znajdować na podstronie Mecenasi talent.pl (w górnym menu w "Użytkownicy", oraz na podstronie "Mecenasi talent.pl"). Łączna kwota ich wpłat będzie widoczna i będzie warunkować ich miejsce na podstronie Mecenasi talent.pl.

W skrócie:

- podoba Ci się którejś dzieło, obejmij nad nim mecenat i zostań prawdziwym Mecenasem Sztuki,
- wspieraj artystów finansowo by tworzyli więcej i lepiej,
- nawiązuj bliższe kontakty z artystami, których wspierasz,
- zdobądź w swoim profilu etykietę Mecenasa Sztuki i zaistniej na podstronie „Mecenasi talent.pl”,
- bądź lepszy od innych – wspieraj większą ilość artystów większymi kwotami i zaistniej na talent.pl!

 

Talent.pl

Czytajcie naszego bloga:
talentpl.tv
Oglądaj też wszystkie dzieła talent.pl na talentpl.tv!
kamilaozgowicz
ilość dodanych dzieł: 4
odwiedzin: 1049 lubi go/ją: 2
dołączył(a): 18/03/2015
tablica ogłoszeń
talent.pl - miejsce narodzin talentów
| | |
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 talent.pl
Wykonanie: Jassmedia, Projekt graficzny: talent.pl